Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het ESF is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma's van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Daarnaast beheert ESF Vlaanderen het Europees Integratiefonds en het Europees Globalisatiefonds. 

Opleidingssteun aan Ralet NV

We hebben binnen ons familiebedrijf in het verleden altijd geïnvesteerd in onze medewerkers. Met name hebben we al een sterk opleidingsbeleid uitgewerkt. Gelet op onze relatief kleine organisatie, zijn de budgetten voor ons opleidingsbeleid veeleer beperkt. We hebben in het verleden dus steeds keuzes moeten maken in welke opleidingen we effectief konden aanbieden en welke (nog) niet. De focus van de opleidingen is tot dusver dan ook zeer hard gelinkt geweest aan onze core business, met name aan de technische kant van retail. Denken we dan bijvoorbeeld aan commerciële verkoopopleidingen, productkennis, modetrends, etc.

Met dit project willen we de kans grijpen om onze medewerkers opleidingen aan te bieden die buiten onze reguliere scope van opleidingen vallen, die breder en dieper gaan dan normaal en die daarnaast ook nog eens maximaal inspelen op de opleidingsbehoeften van onze medewerkers.  In dit project focussen we dan ook op een aantal basiscompetenties en vaardigheden, die onze medewerkers vandaag de dag missen om optimaal in hun job te staan.  Wij willen vanuit de organisatie onze medewerkers ondersteunen in deze bredere ontwikkeling. 

Voor de uitvoering van dit project ontvangen we financiële steun van ESF